Szkolenie Specjalizacyjne CHOROBY KONI

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,

Katedra Chorób Dużych Zwierząt i Klinika

w porozumieniu z

Komisją do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii ogłasza nabór na pięciosemestralne

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

w obszarze:

CHOROBY KONI

 

Ukończenie szkolenia pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w obszarze: Choroby koni

 

Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: październik 2022 r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa na adres:

Kierownik szkolenia specjalizacyjnego: dr hab. Bartosz Pawliński

Katedra Chorób Dużych Zwierząt i Klinika

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa

z dopiskiem SPECJALIZACJA KONIE

tel.: 22 59 36191; 504 032 165

informacje, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na stronie:

https://wmw.sggw.edu.pl/wydzial-medycyny-weterynaryjnej/specjalizacje-weterynaryjne/specjalizacja-choroby-koni/

Zgłoszenie na szkolenie powinno zawierać dokumenty przewidziane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. z 2022 r. poz. 239).

W myśl rozporządzenia warunkiem przyjęcia jest złożenie przez zainteresowanego:

- wniosku (do pobrania na stronie KSLW w zakładce Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne http://www.piwet.pulawy.pl/kslw/?page=08)

- odpisu dyplomu lekarza weterynarii,

- odpisu zaświadczenia z okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące),

- deklaracji pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub jednostkę organizacyjną, kierującą lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne,

- dokumenty potwierdzające co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie.

 

Termin składania dokumentów na w/w adres upływa 21.08.2022 r.

Orientacyjny koszt jednego semestru: 4000 PLN

Kierownik szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia 1 semestru.

Krajowy Kierownik Specjalizacji

Dr hab. Bartosz Pawliński