Zakład Chorób Wewnętrznych

 

Kierownik:

dr Olga Aniołek  (adiunkt)

 

Nauczyciele akademiccy:

dr Przemysław Dziekan (adiunkt)

dr Małgorzata Dziekiewicz-Mrugasiewicz (adiunkt)

lek. wet. Małgorzata Wierzbicka  (asystent)

lek. wet. Karolina Tomaszewska (asystent)

Pracownicy naukowo-techniczni:

lek. wet. Tomasz Jasiński  (samodzielny lek. wet.)

 


 

Prowadzone przedmioty

  • Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
  • Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich
  • Choroby wewnętrzne koni
  • Staż – Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich
  • Staż – Choroby wewnętrzne koni
  • Zarządzanie Zdrowiem Stada
  • Prewencja Weterynaryjna