dr Monika Petrajtis-Gołobów (adiunkt)

Kontakt

Nauczyciel akademicki

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Doktor nauk weterynaryjnych

Adiunkt w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką,  Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Specjalność: endokrynologia rozrodu

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

 • Asystent naukowy w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie- od 28.12.2013 do 28.12.2015

 

 • Adiunkt w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie- od 28.12.2015

 

 • Doktor nauk weterynaryjnych- temat rozprawy doktorskiej- „Glikoproteiny ciążowe PAG we krwi, mleku i moczu jako markery ciąży u bydła mlecznego - 2015

 

 • Ukończenie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie- dyplom lekarza weterynarii- 2008

 

DYDAKTYKA

Prowadzi zajęcia z chorób wewnętrznych dużych zwierząt, biotechnologii rozrodu, staże kliniczne oraz fakultety dla studentów polskich i angielskojęzycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 

Endokrynologia, endokrynologia rozrodu, embriologia, hematologia

 

 WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Giziński S., Petrajtis M. „Wybrane zabiegi chirurgiczne na kroczu i pochwie w ginekologii weterynaryjnej u suk”, Magazyn Weterynaryjny 06/2009, s. 112-116;
 2. Gajewski Z., Pertajitis M., Sousa N. M., Beckers J. F., Pawlinski B., Janett F., „Pregnancy-associated glycoproteins as a new diagnostic tool in cattle reproduction.” Schweizer Archiv für Tierheilkunde 2009, (151)12, 577 – 582;
 3. Gajewski Z., Konopka A., Olszewska M., Pawliński B., Beckers J.F., Melo de Sousa N., Kleczkowski1 M., Petrajtis M. „Białka ciążowe (PAG) w mleku w diagnostyce ciąży u krów.” 2009 Wydaw. ŁTN im. Wagów, Monografia Aktualne problemy zdrowotne u bydła, 57-64;
 4. Petrajtis-Gołobów M., Gajewski Z., Pawliński B., Domańska D.: Laboratoryjna wczesna diagnostyka ciąży u bydła ras mlecznych: teoria czy praktyka? Weterynaria w terenie 3/2012
 5. Katkiewicz M., Petrajtis-Gołobów M. Komórkowe podstawy zmian patologicznych w jajnikach i macicy krowy. Weterynaria w terenie 1/2013
 1. Gajewski Z., M. Petrajtis-Gołobów, N. Melo de Sousa, J. F. Beckers, B. Pawliński,  A. Wehrend. 2014. Comparison of accuracy of pregnancy-associated glycoprotein (PAG) concentration in blood and milk for early pregnancy diagnosis in cows. Schweizer Archiv für Tierheilkunde. 156(12): 585-90
 1. Gajewski Z, M Petrajtis-Gołobów, A Wehrend, N Melo de Sousa, JF Beckers. 2014. Comparison of accuracy of pregnancy-associated glycoprotein's (PAG's) concentration in blood and milk as methods for early pregnancy diagnosis in cows. Reproduction in Domestic Animals 2014, 49,1, 18.
 2. Ricardo F., O. Kawecka , M. Petrajtis-Gołobów, Z. Gajewski.  2014. The influence of GM-CSF, IL-6 and TGF-α in the in vitro maturation of bovine oocytes. Reproduction in Domestic Animals 49(3) 37–101
 3. R Faundez, O Kawecka, O Aniołek, M Petrajtis-Gołobów, D Karska, Z Gajewski 2015. The influence of GM-CSF, IL-6 and TGF-α on in vitro maturation of porcine oocytes. Reproduction in Domestic Animals 2015, 50(1): 51-52.

M Petrajtis-Gołobów, Z Gajewski, B Pawliński A. Wehrend, N Melo de Sousa, JF Beckers. 2015. Pregnancy-associated glycoprotein concentration in cow’s urine as a new method for pregnancy diagnosis. Reproduction in Domestic Animals 2015, 50(1) 42-43.