Zakład Chorób Zakaźnych

 

Kierownik:

dr Piotr Matyba (adiunkt)

 

Nauczyciele akademiccy:

dr Tadeusz Jakubowski (adiunkt)

 


 

Prowadzone przedmioty

  • Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich
  • Choroby zakaźne koni
  • Choroby zwierząt futerkowych
  • Staż – Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich
  • Staż – Choroby zakaźne koni
  • Zarządzanie Zdrowiem Stada
  • Prewencja Weterynaryjna