dr Tadeusz Jakubowski (adiunkt)

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Telefon: 22 59 36 107

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Łomży – 1969

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie – 1975

Doktorat z Nauk Weterynaryjnych - 1987

Specjalizacja nr 3 - Choroby Trzody Chlewnej, Specjalizacja nr 6 - Choroby  Zwierząt Futerkowych

 

Aktywność zawodowa:

W zakresie zarządzania, profilaktyki i leczenia w stadach świń, bydła, zwierząt futerkowych i koni. Konsultant w zakresie chorób zwierząt futerkowych i chorób świń. Duże doświadczenie praktyczne.

 

Działalność

Prezes Krajowej Rady lekarsko weterynaryjnej IV i V kadencji w latach 2005 – 2012

Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w latach 2001 - 2009

 

Staże naukowe:

Hanower – 1974, Budapeszt – 1980, Wlk. Brytania - 1986

 

Realizacja dydaktyki  z  przedmiotów:

Choroby  Zakaźne Zwierząt Gospodarskich, Choroby Zakaźne Koni, Choroby Zwierząt Futerkowych, Staż Kliniczny z Chorób Zakaźnych Zwierząt Gospodarskich, Staż Kliniczny z Chorób Zakaźnych Koni, Prewencja Weterynaryjna

 

Publikacje (wybrane)

 1. Jakubowski T., Nalbert T., Kleczkowski M.: Gorączka Q jako zoonoza i przyczyna zaburzeń w rozrodzie bydła, owiec i kóz. W „Rozród bydła aktualne problemy II”.  Monografia .ISBN 978-83-930662-6-1. Wydawca: Apra-wetpress.c. Lecznica. 2012, 76-84 (Redakcja  rozdziału monografii).
 2. Jakubowski T., Nalbert T. Kleczkowski M.; „ Bruceloza zajęcy i dzików poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka” w „ Choroby zakaźne dzikich zwierząt zagrożeniem nie tylko dla myśliwych” . Monografia ISBN 978-83-934318-4-7. Wydawca: Zarząd Okręgowy PZŁ, 2012, 15-21. (Redakcja rozdziału  monografii)
 3. Jakubowski T.: Pionizacja Inspekcji Weterynaryjnej lepszym rozwiązaniem od planowanej konsolidacji administracji zespolonej. Życie Weterynaryjne, 2010, 3, 198 - 200
 4. Jakubowski T.: Struktura nadzoru weterynaryjnego w krajach Unii Europejskiej. Część III. Życie Wet. 87.2012, 1, 2-3.
 5. Jakubowski T.: Szczepienia profilaktyczne lisów i norek. Hodowca zwierząt futerkowych. 2012, 47, 14-15.
 6. Jakubowski T.: Pojawiające się nowe choroby zakaźne zagrożeniem globalnym
  w XXI wieku. Życie Weterynaryjne, 2009, 1, 2
 7. Kleczkowski M., Kluciński W., Jakubowski T., Sikora J.:   Dependence between acute phase response, oxidative   status   and mastitis of cows. Polish Journal of Veterinary   Sciences.  2006, Vol. 9, No. 2, 151-158
 8. Jóźwik A.,  Jakubowski T., Kaba J., Jurkowski W.,  Witkowski L.,  Nowicki M.,  Frymus      T.: Evaluation of agreement of ELISA and complement fixation test in the diagnostics of Q   fever in cattle Medycyna Weterynaryjna  2007, 63, 6, 655 - 657
 9. P. Dziekan, M. Kleczkowski, W. Kluciński, T.Jakubowski, K. Dembele , J. Sikora.:               „Wpływ paszy nawadnianej odpadami przemysłu ziemniaczanego na stężenie miedzi i dialdehydu malonowego we krwi krów”.   Medycyna Weterynaryjna, 2007,  63, 9, 1111-1114.
 10. Katkiewicz M., Osińska B., Jakubowski T.: Toksoplazmoza u lisów srebrzystych – obraz patomorfologiczny o przebiegu posocznicowym. Życie Weterynaryjne. 2012, 11, 934-936.
 11. Kleczkowski M, Kluciński W, Gajewski Z, Garncarz M, Jakubowski T, Dembele K.: Effect of "Anionic Salts" on the metabolism of selected minerals and superoxide dismutase activity in blood of cows. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2011, 55, 101 – 106
 12. Pławińska J., Klimczak Z., Jakubowski T., Klawe W., Binek M.; PCR, nested PCR and IFAT in diagnosis of porcine proliferative enteritis. ; Bulletin of the VeterinaRY institute in Pulawy; 2004, 48, 247-250
 13. Pławińska J.,  Jakubowski T., Rzewuska M., Binek M.; Occurrence of Lawsonia intracellularis and Brachyspira spp. Infection in swine suffering from diarrhea . ; Polish Journal of Veterinary Sciences; 2004, vol.7, No.3, 203-206

 

Hobby

Narciarstwo, łowiectwo, żeglarstwo, sport motocyklowy, fotografia