ENDOSKOPOWA INSEMINACJA KLACZY

Klinika Koni SGGW wraz z firmą  „VetService Tomasz Nagas” oferuje Państwu już od 2 lat inseminacje endoskopową klaczy z użyciem tylko 1 słomki nasienia mrożonego!

 

Wzrost zainteresowania rozrodem koni sprawił, że w ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój metod inseminacji. Jedną z bardziej nowoczesnych jest tzw. głębokie deponowanie nasienia z wykorzystaniem endoskopu/kolonoskopu. Dzięki zastosowaniu tej metody w Klinice Koni SGGW uzyskujemy wysoki współczynnik źrebności. W tym celu używamy endoskopu, który wprowadzamy przez szyjkę macicy i kierujemy do odpowiedniego rogu macicy. Następnie przy użyciu kateteru inseminacyjnego wprowadzonego do kanału roboczego endoskopu deponujemy dawkę nasienie na brodawkę macicy. Metoda ta pozwoliła znacznie ograniczyć porcję nasienia używanego do inseminacji. Pozwala również użyć nasienie o zmniejszonej koncentracji plemników o ruchu postępowym 1 - 5 x 106 PMS (Progressive Motile Spermatozoa)  w dawce inseminacyjnej.