Powstaje Centrum Badań Biomedycznych

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 

 

 

 

Postęp i rozwój innowacyjnych badań na światowym poziomie – w tym kierunku zmierza jedna z warszawskich uczelni. Stworzyć nowe i zmodernizować obecne laboratoria SGGW, w tym wyposażyć je w unikatową aparaturę naukowo-badawczą pozwoli 30 mln zł dofinansowania z RPO WM 2007–2013. Będzie to przepustka do rozwoju badań w obszarze nauk klinicznych i biologii molekularnej w oparciu o nowoczesne techniki badawcze.

 

Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali – marszałek Adam Struzik oraz rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański.

 

Nowe laboratoria i modernizacja istniejących

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest w trakcie adaptacji istniejących pomieszczeń na zintegrowany zespół laboratoriów wyposażonych w innowacyjną aparaturę do badań z pogranicza weterynarii i medycyny. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzanie badań chorób i schorzeń niosących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Badania naukowe będą prowadzone na zwierzętach z zachowaniem wszelkich norm etycznych.

Modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych laboratoriów to również szansa na nowe wyspecjalizowane miejsca pracy. Uczelnia zyska wyposażenie w unikatową aparaturę naukowo-badawczą. Będzie to krok do badań w obszarze nauk klinicznych i biologii molekularnej.

W Laboratorium Diagnostyki Obrazowej powstaną pracownia tomografii i rezonansu magnetycznego, sala demonstracyjna diagnostyki obrazowej, laboratorium biologii molekularnej, hodowli komórek i tkanek, laboratorium nanotechnologii i nanoinżynierii, laboratorium biotechnologii oraz pracowni elektromiografii.

 

Praktyczne wykorzystanie nauki

Centrum będzie prowadziło zarówno badania podstawowe – rozwiązywanie aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych, medycznych i weterynaryjnych, jak też nad lekami, suplementami diety i dodatkami do pasz dla zwierząt w ramach realizowanych projektów  naukowych.

 

Unijne wsparcie dla SGGW

Przyznane 30 mln zł dofinansowania to wsparcie zaawansowanych prac badawczych w weterynarii, biologii i biotechnologii, z których skorzystają doktoranci instytucji naukowej i pracownicy kadry naukowej oraz studenci.

Łącznie warszawska uczelnia pozyskała w ramach perspektywy 2007–2013 już ponad 42 mln zł dofinansowania, co pozwoliło jej rozbudować jednostkę, zdobyć wysokospecjalistyczny sprzęt badawczy oraz stworzyć klaster innowacji w agrobiznesie.

Centrum Badań Biomedycznych SGGW dzięki dotacji zostanie otwarte już 9 października br.