Otwarcie Centrum Badan Biomedycznych SGGW w Warszawie oraz Konferencja Naukowa