Obchody 200 lecia uczelni

Obchody 200-lecia uczelni

1816 - 2016

od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie
do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie SGGW:

http://www.sggw.pl/uczelnia/historia-sggw/obchody-200-lecia-uczelni