| Klinika Wolica SGGW w Warszawie | - XIV Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna: Choroby kręgosłupa i obręczy miednicznej koni z uwzglednieniem technik obrazowania targiberlinskie