| Klinika Wolica SGGW w Warszawie | - Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę odczynników do cytometru przepływowego, mikroskopu konfokalnego oraz systemu mikroskopii odwróconej do skanowania i analizowania w polu jasnym lub w świetle fluorescencyjnym targiberlinskie

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę odczynników do cytometru przepływowego, mikroskopu konfokalnego oraz systemu mikroskopii odwróconej do skanowania i analizowania w polu jasnym lub w świetle fluorescencyjnym

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 100
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:
Dostawę odczynników do cytometru przepływowego, mikroskopu konfokalnego oraz systemu mikroskopii odwróconej do skanowania i analizowania w polu jasnym lub w świetle fluorescencyjnym

Zamówienia udzielono firmie BIONICUM Sp. z o.o., ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa