Konferencja w Monachium 15-17.02.2017

Pracownicy naszej Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką mieli zaszczyt uczestniczyć w Konferencji:

50. Jahrestagung „Physiologie & Pathologie der Fortpflanzung“, 42. „Veterinär-humanmedizinische Gemeinschaftstagung“, która odbyła się w dniach 15-17.02.2017 w Monachium.

Podczas konferencji doniesienia prezentowało aż 6 osób z naszej Katedry:

prof. Zdzisław Gajewski, dr Ricardo Faundez, dr Sławomir Giziński, dr Dominika Domańska, dr Bartosz Pawliński z Zakładu Rozrodu Zwierząt, Andrologi i Biotechnologii Rozrodu oraz dr Olga Aniołek z Zakładu Chorób Wewnętrznych.

Odbyła się także sesja plakatowa, gdzie również licznie prezentowaliśmy najnowsze doniesienia naukowe wykonywane w naszej Katedrze, Weterynaryjnym Centrum Badawczym oraz Centrum Badań Biomedycznych.