„Innowacyjne techniki dla innowacyjnych badań – mikroskopy fluorescencyjne Leica”

W dniach 10-11 kwietnia 2017 na terenie Kliniki i Centrum Badań Biomedycznych przy współpracy z firmą Leica i Kawaska odbyły się warsztaty poświęcone mikroskopii fluorescencyjnej. Można było wysłuchać bardzo ciekawych wykładów m.in Pani Marty Kawczyńskiej (Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych) na temat ochrony wartości intelektualnej swoich doświadczeń, patentów, wynalazków oraz Pana Jarosława Korczyńskiego prezentującego najnowsze możliwości zastosowania i wykorzystania mikroskopii konfokalnej. Wśród prelegentów był również Pan dr hab Michał Godlewski, który przedstawił praktyczne wykorzystanie i zastosowanie mikroskopii konfokalnej w diagnozowaniu przerzutów nowotworowych do płuc.

Po części wykładowej można było dokładniej zapoznać się  z szeroką gamą mikroskopów firmy Leica. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznania zasad działania, obsługi oraz zobrazowania przykładowych i własnych materiałów badawczych.