Międzynarodowa Konferencja "Wybrane Problemy Rozrodu Bydła"

Szanowni Państwo

W dniach 12-13.10.2017 (czwartek i piątek) odbędą się Warsztaty

„Badanie ultrasonograficzne i dopplerowskie w diagnostyce

układu rozrodczego bydła“

Prowadzący: Prof. Heinrich Bollwein

                  Prof. Christian Hanzen

                  Zespół Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

 

Dnia 14 października 2017 zapraszamy na Konferencję: