Konkurs o zatrudnienie Adiunta w Katedzrze chorób duzych Zwierzat z Kliniką

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 100
02-787 Warszawa

ogłasza informację: konkurs o zatrudnienie Adiunkta w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką.