Nanocząstki nagrodzone deszczem medali i wyróżnień

Miło nam poinformować o osiągnięciach interdyscyplinarnego zespół naukowców z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Instytutu Fizyki PAN w składzie: Michał M. Godlewski, Marek Godlewski, Zdzisław Gajewski, Paula Kiełbik, Jarosław Kaszewski, Jarosław Olszewski, Waldemar Lipiński, Bartłomiej Witkowski i Aleksandra Ożgowska. Zespół ten podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA 2018 w Walencji oraz Międzynarodowego Dnia Wynalazczości (Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition IPITEx 2018) w Bangkoku otrzymał liczne medale, nagrody i wyróżnienia. Międzynarodowe grono ekspertów doceniło badania nad wykorzystaniem nowej generacji dwumodalnych nanocząstek do obrazowania nowotworów w kontrastach magnetycznym i fluorescencyjnym oraz zastosowaniem nanocząstek jako nośników leków i substancji bioaktywnych do terapii nowotworów mózgu i chorób neurodegeneracyjnych.

Pierwsze badania zostały nagrodzone:

Złotym medalem Narodowego Departamentu Nauki Tajlandii

Nagrodą Brytyjskiego Towarzystwa Wynalazców i Innowatorów

Specjalną nagrodą Kanadyjskiej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej.

 

Natomiast drugie badania nagrodzono:

Brązowy medal Narodowego Departamentu Nauki Tajlandii

Złotym medalem Filipińskiej Organizacji Młodych Wynalazców

Złotym medalem z wyróżnieniem Targów Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA 2018 w Walencji

Nagrodą specjalną Targów Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA 2018 w Walencji

Medalem Mołdawskiej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej.

 

Życzymy dalszych sukcesów!