Zaproszenie do składania ofert na Uzupełnienie zużywalnego źródła zasilania implantów telemetrycznych do chronicznych pomiarów biopotencjałów u dużych zwierząt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 100
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert:Uzupełnienie zużywalnego źródła zasilania implantów telemetrycznych do chronicznych pomiarów biopotencjałów u dużych zwierząt.
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Uzupełnienie zużywalnego źródła zasilania implantów telemetrycznych do chronicznych pomiarów biopotencjałów u dużych zwierząt (L04) (6 sztuk) umożliwiających ciągłą rejestrację sygnału EMG z czterech odprowadzeń pomiarowych przez minimum 90 dni. Implanty zaopatrzone w przewody do pomiaru biopotencjałów o długości 80 cm.