Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników do cytometru przepływowego oraz systemu cytometrii skaningowej.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 100
02-787 Warszawa
 
Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:
Dostawę odczynników do cytometru przepływowego oraz systemu cytometrii skaningowej.
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa odczynników do cytometru przepływowego oraz systemu cytometrii skaningowej o składzie:
1. odczynniki do utrwalania preparatów tkankowych (rozpuszczalniki organiczne, bufory do płukania, kriokonserwanty, media do zatapiania i zamrażania tkanek),
2. podstawowe odczynniki do wizualizacji immunodiagnostycznej w cytometrze przepływowym oraz systemie cytometrii skaningowej:
a. przeciwciała pierwszorzędowe poliklonalne: anty CD 117, anty connexin 43, anty vimentin, anty α-smooth muscle actine, anty CD34, anty CD45, anty CD8, anty CD66, anty CD3, anty CD4, anty Ki67, przeciwciała do wizualizacji cytoszkieletu,
b. przeciwciała drugorzędowe skoniungowane z fluorochromem AF 405, AF 488, AF 568, AF 633, AF 709 na 4 hostach (goat, rabbit, mouse, chicken),
c. odczynniki do wizualizacji jąder komórkowych.
Dostawa obejmuje kompletny zestaw do wizualizacji 1000 preparatów.