System monitorowania warunków środowiskowych w pomieszczeniach dla zwierząt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 100
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

System monitorowania warunków środowiskowych w pomieszczeniach dla zwierząt.
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest System monitorowania warunków środowiskowych w pomieszczeniach dla zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych zapewniający pomiar temperatury, wilgotności oraz przepływu powietrza zgodny z wymaganiami Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego oraz Krajowej Komisji Etycznej ds Doświadczeń na Zwierzętach.

System złożony z zestawów pomiarowych zlokalizowanych w pomieszczeniach dla zwierząt w ośrodku użytkownika oraz modułu centralnego z wyświetlaczem, lampką sygnalizacyjną oraz sygnalizacją dźwiękową. W skład zestawów pomiarowych wchodzą czujniki temperatury i wilgotności przystosowane do pracy w trudnych warunkach. Zestawy pomiarowe połączone za pomocą lokalnej sieci komputerowej, połączeń kablowych lub połączeń bezprzewodowych WiFi. System z funkcją przekazu sygnału alarmowego o przekroczeniu zadanych dla danego pomieszczenia wartości minimalnych i/lub maksymalnych oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na poziomie jednostki centralnej, ze zintegrowaną funkcją wysyłania raportów alarmowych SMS lub e-mailem. System uzupełniony o niezależny, przenośny miernik poziomu hałasu w zakresie minimum do 100 dB.