Ogłoszenie o wyborze oferty na System monitorowania warunków środowiskowych w pomieszczeniach dla zwierząt

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 100
02-787 Warszawa
 
Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:
 
System monitorowania warunków środowiskowych w pomieszczeniach dla zwierząt
 
Zamówienia udzielono firmie SOLCOM, ul. Runowska 10A, 05-504 Złotokłos.