Konferencja „Future of Life Sciences and Biomedicine” w SGGW

28 marca 2014 roku w Pałacu Rektorskim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Future of Life Sciences and Biomedicine” poświęcona prof. dr. hab. Adamowi Zięcikowi, wiceprezesowi PAN i jego roli w rozwoju nauk biologiczno-medycznych i rolniczych.

 

Referaty wygłosili uczestniczący w konferencji wybitni naukowcy krajowi i zagraniczni.
- prof. dr Ilpo Huhtaniemi (Imperial College, London UK) & Nafis Rahman (University of Turku, Finland) - “A little of ALL ABOUT ADAM”
- prof. dr hab. Monika Kaczmarek & prof. dr hab. Agnieszka Blitek & prof. dr hab. Zdzislaw Gajewski (SGGW, IRZBŻ PAN) – "A bit more about Adam"
- prof. dr Ilpo Huhtaniemi - Of young mice and old men - and gonadotropins
- prof. dr Nafis Rahman - Gonadrotropin receptors – fantastic targets for killing cancer cells
- prof. dr hab. Berndt Hoffmann (Justus-Liebig-University Gießen) - The Steroid-Sulfatase Pathway in the Porcine Testicular-Epididymal Compartment
- prof. dr Mordehai Shemesh (Israel)- Extragonadal luteinizing hormone receptors in the reproductive tract of domestic animals
- prof. dr hab. Marek Zygmunt (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Germany) - Human chorionic gonadotropin as an angiogenic factor
- prof. dr hab. Andrzej Górski (Polish Academy of Sciences, Warsaw) - European Group on Ethics in Science and New technologies: it's role and activity in reaserch

Podczas konferencji odbyła się także uroczystość wręczenia Medalu Polskiej Akademii Nauk prof. Berndtowi Hoffmanowi, emerytowanemu profesorowi Justus-Liebieg University w Giessen (Niemcy) za szczególne zasługi dla rozwoju nauki oraz rozwoju współpracy polsko- niemieckiej w zakresie biologii rozrodu i weterynarii. Medal wręczył wiceprezes PAN prof. Marek Chmielewski.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną w Galerii na naszej stronie internetowej.