Nowy program diagnostyki i leczenia zaburzeń rozrodu koni wraz z programem inseminacji klaczy w Klinice na Wolicy

Gwarantujemy znakomitą opiekę dla klaczy i ogierów oraz możliwość zastosowania najbardziej zaawansowanych metod diagnostycznych i leczenia.

Specyfika funkcji układu rozrodczego koni powoduje, iż wymagają one systematycznego nadzoru.

Taki komfort zapewnia pacjentom zespół specjalistów z Kliniki na Wolicy!

          

Zespół doświadczonych, a przede wszystkim niezwykle zaangażowanych lekarzy zapewnia najwyższą jakość usług oraz wysoką skuteczność leczenia jak i zabiegów biotechnologicznych oferowanych w Klinice.

Do wysokiej skuteczności pracy lekarzy przyczynia się również wyposażenie Kliniki w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna specjalistów z zakresu rozrodu.

Pomimo kończącego się sezonu rozrodczego koni nadal obserwujemy duże zainteresowanie naszym programem. W Klinice aktualnie przebywa kilkadziesiąt klaczy. Codziennie przyjeżdżają nowe konie, a inne zaźrebione opuszczają nasze mury.

 

 

Jak wygląda sam program?

Klacze, które trafiają do naszej Kliniki, poddawane są badaniu klinicznemu ogólnemu i szczegółowemu badaniu ginekologiczno-położniczemu.  Przy  pomocy szczegółowych badań klinicznych i laboratoryjnych określana jest faza cyklu rujowego. W zależności od wyniku badań opracowywany jest schemat dalszego postępowania.

Klacze zdrowe, u których cykl przebiega prawidłowo, a stan układu rozrodczego jest bez zastrzeżeń, kierowane są do inseminacji.

Klacze, u których stwierdza się zaburzenia w przebiegu cyklu lub choroby układu rozrodczego, poddawane są kolejnym szczegółowym badaniom klinicznym poszerzonym o badania laboratoryjne i hormonalne. Na podstawie uzyskanych wyników stawia się diagnozę i zostaje ustalony schemat dalszego postepowania terapeutycznego. Po pomyślnym zakończeniu leczenia klacze kierowane są do programu inseminacji.


Dzięki 24-godzinnemu systemowi nadzoru klacze mają zapewnioną opiekę lekarską przez cała dobę.

System stałego nadzoru pozwala na systematyczne wykonywanie badań USG, szczególnie w odniesieniu do oceny rozwoju pęcherzyków jajnikowych, oraz ustalenie dokładnego terminu owulacji i zaplanowanie inseminacji.

Klacze zbliżające się do momentu owulacji badane są systematycznie, co kilka godzin.

W zależności od wymagań i oczekiwań klienta stosuje się różne metody inseminacji: nasieniem świeżym, schłodzonym lub nasieniem uprzednio odpowiednio przygotowanym w laboratorium. Nasienie deponowane jest specjalnym kateterem dorogowo lub, jeśli używamy nasienia mrożonego, endoskopowo na brodawkę maciczną.

Diagnostykę ciąży przeprowadza się przy użyciu USG poczynając od 14. dnia po inseminacji.

W nowo otwartym Weterynaryjnym Centrum Badawczym dostępne jest znakomicie wyposażone Laboratorium Biotechnologii z Pracownią  Biotechnologii Gamet i Zarodków oraz Pracownią Laboratoryjnej Diagnostyki Andrologicznej kierowane przez dr. Ricardo Faundeza,  jednego z najbardziej uznanych specjalistów w biotechnologii rozrodu i diagnostyki andrologicznej zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.   

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się: wspomagana komputerowo analiza nasienia zwierząt różnych gatunków (CASA) oraz techniki przechowywania nasienia w niskich temperaturach. Wprowadzenie CASA oraz specjalistycznych testów określających prawidłowość funkcji plemników w zaawansowanej diagnostyce laboratoryjnej płodności samców, pozwala na dokładny wybór najskuteczniejszych metod leczenia.

Specjaliści z pracowni Biotechnologii Gamet i Zarodków zajmują się zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu w przypadkach niepłodności samic i samców. Techniki te stanowią najnowsze i najskuteczniejsze procedury stosowane aktualnie w medycynie rozrodu.