dr Dominika Domańska

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Asystent

Adres:
pokój nr 104

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 22 59 36 177

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Doktor nauk weterynaryjnych.

Asystent w Katedrze Chorób Zwierząt Gospodarskich z Kliniką Koni, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Wykształcenie:

2009 – 2014 - Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW

2003 – 2009 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – kierunek Medycyna Weterynaryjna

1999 – 2003 - Technikum Hodowli Koni przy Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

 

Najważniejsze kierunki badawcze:

  1. Choroby gruczołu mlekowego klaczy, a w szczególności: patogeneza, diagnostyka i leczenie stanów zapalnych gruczołu mlekowego u klaczy (mastitis u klaczy).
  2. Analiza białek ostrej fazy w aspekcie stanów zapalnych gruczołu mlekowego i macicy u klaczy.
  3. Wykorzystanie ultrasonografii dopplerowskiej w rozrodzie klaczy.

 

Dydaktyka:

Prowadzi zajęcia dla studentów polskich oraz anglojęzycznych wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW .

Prowadzone przedmioty (w języku polskim oraz angielskim):

Fizjologia i patologia rozrodu koni.

Fizjologia i patologia rozrodu zwierząt gospodarskich.

Andrologia i biotechnologia zwierząt.

Staże kliniczne z zakresu rozrodu zwierząt gospodarskich oraz koni.

 

Zainteresowania naukowe: 

Rozród koni, fizjologia i patologia gruczołu mlekowego klaczy. Embriotransfer u koni. Kardiologia koni oraz echokardiografia.

 

Wybrane publikacje:

Domańska D., Trela M., Skierbiszewska K., Masko M., Domino M., Wehrend A., Gajewski Z.: Relationship between colour flow Doppler sonographic assessment of haemorrhagic anovulatory follicles (HAFs) and of the follicle on the day before ovulation in mares. Reproduction in Domestic Animals 2017; 52 (Suppl. 1): 14.

Olszewski J., Domańska D., Domino M., Pawliński B., Petrajtis-Golobow M., Górski K., Wehrend A., Gajewski Z.: Mammary squamous-cell carcinoma (SCC) in the mare. Reproduction in Domestic Animals 2017; 52 (Suppl. 1): 38.

Domańska D., Gajewski Z., Pawłowski K., Dąbrowski M., Wehrend A., Markiewicz H., 2015, Factors influencing serum amyloid A concentrations in the first estrous cycle of the mare in the postpartum period after natural mating.  Reprod Dom Anim 50 (Suppl. 1), 1–77.

Domańska D., Petrajtis-Gołobów M., Gajewski z., 2014, Profilaktyka mastitis w okresie zasuszania – problem, który nie traci na znaczeniu. Magazyn weterynaryjny, Choroby Bydła-Monografia, 938-943.

Domańska D., Witkowski M., Gajewski Z., Gaładyk K., Siewruk K., Trela M., Petrajtis-Gołobów M., 2014, Zaburzenia laktacji u klaczy. Lecznica Dużych Zwierząt 3(34), 67-72.

Domańska D., Gajewski Z., Kromker V., Furmańczyk K., 2014,  The health status evaluation for the mare mammary gland in the predilection period of mastitis. Reproduction in Domestic Animals, 49, s3, 65.

Trela M., Domino M., Gajewski Z, Wehrend A., Domańska D., Dąbrowski M., Pawliński B., 2014 Evaluation of ovarian luteal cysts blood flow by colour Doppler ultrasound in the cow. Reproduction in Domestic Animals. 49, s1, 44.

Domańska D., Gajewski Z., Trela M., Domini M., Wehrend A., Pawliński B., 2014, Stany zapalne gruczołu mlekowego klaczy. Monografia, Problems in Equine Reproduction -  Current Views III, 44-50.

Domino M., Domańska D., Trela M., Giziński S., Gajewski Z., Wehrend A., Pawliński B., 2014, Zaburzenia funkcji ciałka zółtego we wczesnej ciąży u klaczy. Monografia, Problems in Equine Reproduction -  Current Views III, 12-21.

Trela M., Domańska D., Domino M., Gajewski Z., Dąbrowski M., Giziński S., Wehrend a., Pawliński B., Endometritis związane z manipulacją w jamie macicy klaczy. Monografia, Problems in Equine Reproduction -  Current Views III, 22-26.

Giziński S., Domino M., Gajewski z., Trela M., Domańska D., Łuczak R., Dąbrowski M., 2014, Wybór metody inseminacji klaczy w zależności od statusu rozrodczego klaczy i ogiera. Monografia, Problems in Equine Reproduction -  Current Views III, 51-57.

Żółkiewicz M., Wielgosz M., Domańska D., Gajewski Z., Wehrend A., 2014, Hiperlipidemia, niedobór witaminy E oraz selenu, jako wybrane przyczyny zaburzeń okresu okołoporodowego u klaczy. Monografia, Problems in Equine Reproduction -  Current Views III, 90-94.

M. Katkiewicz, M. Witkowski, P. Landsberg, D. Domańska, 2013, Przypadek guza luteinowego jajnika klaczy – opis zmian histopatologicznych w jajniku i macicy, Życie Weterynaryjne 5, 395-398.

Trela M., Domino M., Gajewski Z., Domańska D., Pawliński B., Dąbrowski M., Wehernd Axel., 2013, Anestrus u bydła mlecznego, diagnostyka kliniczna i wybrane metody terapii, 65-71.

D. Domańska, M. Witkowski, Z. Gajewski, K. Gaładyk, K. Siewruk, M. Trela. M. Petrajtis-Gołobów, 2012, Zaburzenia laktacji u klaczy. Monografia, Problems in Equine Reproduction -  Current Views II, 107-113.

D. Domańska, Z. Gajewski, E. Malinowski, A. Wehrend, 2012, Kontrola gruczołu mlekowego i mleka klaczy. Lecznica Dużych Zwierząt, 3, 69-72

D. Domańska, Z. Gajewski, E. Malinowski, A. Drzewiecka, 2012, Ocena stanu zdrowia gruczołu mlekowego klaczy na podstawie wyników badania bakteriologicznego mleka klaczy. (The results of the bacteriological test of the mares milk as the main assessment of the healthy status evaluation for the mare mammary gland.), XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Petrajtis-Gołobów M., Gajewski Z., Pawliński B., Domańska D., 2012, Laboratoryjna wczesna diagnostyka ciąży u bydła ras mlecznych: teoria czy praktyka? Weterynaria w terenie 3, 58-63.

M. Witkowski, A. Bereznowski, D. Domańska, 2012, Choroby układu rozrodczego klaczy przebiegająca z toksemią. Monografia, II Kongres Praktyki Weterynaryjnej VetForum, 111-114

M. Trela, D. Domańska, K. Siewruk, K. Gaładyk, B. Pawliński, M. Kleczkowski, Z. Gajewski, 2012, Profilaktyka i leczenie mastitis w okresie zasuszania z wykorzystaniem antybiotyków oraz nie antybiotykowej ochrony wymienia – aktualne poglądy. Monografia, Problems In Bovine Reproduction – Current Views II, 68-75

K. Gaładyk, R. Faundez, D. Domańska, Z. Gajewski, 2012, Ocena nasienia ogiera. Monografia, Problems in Equine Reproduction -  Current Views II, 99-106.

M. Witkowski, A. Gajewski, S. Giziński, D. Domańska, A. Wehrend, 2012, Farmakologiczna indukcja poronienia oraz porodu u klaczy. Monografia, Problems in Equine Reproduction -  Current Views II, 62-66.

D. Domańska, Z. Gajewski, E. Malinowski, A. Wehrend, 2011, Ocena gruczołu mlekowego i mleka klaczy w okresie poporodowym i po odsadzeniu źrebiąt w aspekcie stanów zapalnych. Monografia, Equine reproduction Current Views, 70-75.

M. Witkowski, Z. Gajewski, S. Zając, M. Domino, D. Domańska. R. Łuczak, 2011, Wybrane schorzenia jajników oraz zaburzenia cyklu rujowego u klaczy. Monografia, Equine reproduction Current Views, 70-75.