Zakład Chirurgii Dużych Zwierząt

 

Kierownik:

dr hab. Bernard Turek (adiunkt)

 

Nauczyciele akademiccy:

lek. wet. Olga Drewnowska (asystent)

lek. wet. Kamil Górski (asystent)

lek. wet. Julia Mickiewicz (asystent)

Profesorowie emerytowani:

dr hab. Zdzisław Kłos (prof. SGGW)

 

 

Pracownicy techniczni:

Grzegorz Cieślak  (robotnik)

Rafał Wójcik   (robotnik)

Grzegorz Matusik  (technik)

lek. wet. Elżbieta Suchorska (lekarz techniczny)

 


 

Prowadzone przedmioty

  • Chirurgia ogólna i anestezjologia
  • Chirurgia zwierząt gospodarskich
  • Chirurgia koni
  • Fakultet – Medycyna sportowa koni
  • Staż – Chirurgia zwierząt gospodarskich
  • Staż – Chirurgia koni