Zakład Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu

 

Kierownik

dr hab. Bartosz Pawliński  (adiunkt)

 

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Sławomir Giziński  (adiunkt)

dr Katarzyna Siewruk  (adiunkt)

dr Dominika Domańska (asystent)

dr Michał Trela (asystent)

lek. wet. Łukasz Zdrojkowski (asystent)

mgr. Anna Niwińska

 

Profesorowie wizytujący:

prof. dr hab. Bianca Carstanjen

prof. dr hab. Axel Wehrend

prof. dr Christian Hanzen

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Zdzisław Boryczko

prof. dr hab. Maria Katkiewicz

dr Ricardo Faundez Campos (adiunkt)

 

Pracownicy badawczo-techniczni:

lek. wet. Roman Łuczak  (starszy specjalista)

 

 

Doktoranci:

mgr. Anna Niwińska

lek. wet. Łukasz Zdrojkowski

 

 


 

Prowadzone przedmioty

  • Rozród zwierząt gospodarskich
  • Rozród koni
  • Andrologia i biotechnologia rozrodu
  • Staż – Rozród zwierząt gospodarskich
  • Staż – Rozród koni
  • Zarządzanie Zdrowiem Stada
  • Prewencja Weterynaryjna

Przedmioty prowadzone na Międzywydziałowym Studium Biotechnologii SGGW:

  • Biotechnologia rozrodu
  • Immunologia małych zwierząt
  • Immunologia rozrodu
  • Biotechnologia gamet i zarodków
  • Mikromanipulacje gamet i zarodków