Zakład Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu

 

Kierownik

prof. dr hab. Zdzisław Gajewski

 

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Romuald Zabielski (profesor)

dr hab. Bartosz Pawliński  (adiunkt)

dr hab. Małgorzata Domino  (adiunkt)

dr Ricardo Faundez Campos (adiunkt)

dr Sławomir Giziński  (adiunkt)

dr Karolina Ferenc (adiunkt)

dr Katarzyna Siewruk  (adiunkt)

dr Artur Jabłoński (adiunkt)

dr Ewa Kautz (adiunkt)

dr Piotr Matyba (adiunkt)

dr Dominika Domańska (asystent)

dr Michał Trela (asystent)

lek. wet. Katarzyna Skierbiszewska (asystent) urlop

lek. wet. Konrad Zalewski (asystent)

lek. wet. Łukasz Zdrojkowski (asystent)

lek. wet. Maria Sady (asystent)

lek.wet. Tomasz Jasiński (asystent)

mgr inż. Jarosław Olszewski (asystent)

Profesorowie wizytujący:

prof. dr hab. Bianca Carstanjen

prof. dr hab. Axel Wehrend

prof. dr Christian Hanzen

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Zdzisław Boryczko

prof. dr hab. Maria Katkiewicz

 

Pracownicy badawczo-techniczni:

dr Maciej Olszewski (starszy technik)

dr n.med. Beata Ciszkowska-Łysoń

lek. wet. Roman Łuczak  (starszy specjalista)

mgr inż. Jakub Jasieniak

 

Doktoranci:

mgr. Anna Niwińska

lek. wet. Maria Sady

lek. wet. Łukasz Zdrojkowski

lek. wet. Katarzyna Skierbiszewska (asystent) urlop

mgr Katarzyna Anna Roszkowska 

 


 

Prowadzone przedmioty

 • Rozród zwierząt gospodarskich
 • Rozród koni
 • Andrologia i biotechnologia rozrodu
 • Staż – Rozród zwierząt gospodarskich
 • Staż – Rozród koni
 • Zarządzanie Zdrowiem Stada
 • Prewencja Weterynaryjna

Przedmioty prowadzone na Międzywydziałowym Studium Biotechnologii SGGW:

 • Biotechnologia rozrodu
 • Immunologia małych zwierząt
 • Immunologia rozrodu
 • Biotechnologia gamet i zarodków
 • Mikromanipulacje gamet i zarodków