Zakład Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu

 

Kierownik

prof. dr hab. Zdzisław Gajewski

 

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Romuald Zabielski (profesor)

dr hab. Edyta Jaszczuk-Kubiak (adiunkt)

dr Ricardo Faundez Campos (adiunkt)

dr Sławomir Giziński  (adiunkt)

dr Bartosz Pawliński  (adiunkt)

dr Małgorzata Domino  (adiunkt)

dr Katarzyna Siewruk  (adiunkt)

dr Ewa Kautz (adiunkt)

dr Dominika Domańska (asystent)

lek. wet. Michał Trela (asystent)

lek. wet. Katarzyna Skierbiszewska (asystent)

lek. wet. Konrad Zalewski (asystent)

lek. wet. Łukasz Zdrojkowski (asystent)

lek. wet. Maria Sady (asystent)

mgr Karolina Ferenc (asystent)

mgr inż. Jarosław Olszewski (asystent)

Profesorowie wizytujący:

prof. dr hab. Bianca Carstanjen

prof. dr hab. Axel Wehrend

prof. dr Christian Hanzen

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Zdzisław Boryczko

prof. dr hab. Maria Katkiewicz

 

Pracownicy naukowo-techniczni:

lek. wet. Roman Łuczak  (starszy specjalista)

dr Maciej Olszewski (starszy technik)

inż. Adam Dubiejko

Artur Urbanik

 

Doktoranci:

lek. wet. Tomasz Zaremba

 


 

Prowadzone przedmioty

 • Rozród zwierząt gospodarskich
 • Rozród koni
 • Andrologia i biotechnologia rozrodu
 • Staż – Rozród zwierząt gospodarskich
 • Staż – Rozród koni
 • Zarządzanie Zdrowiem Stada
 • Prewencja Weterynaryjna

Przedmioty prowadzone na Międzywydziałowym Studium Biotechnologii SGGW:

 • Biotechnologia rozrodu
 • Immunologia małych zwierząt
 • Immunologia rozrodu
 • Biotechnologia gamet i zarodków
 • Mikromanipulacje gamet i zarodków