prof. dr hab. Romuald Zabielski

Kontakt

Ilustracja kontaktu
Adres:
pokój nr 118

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 22 59 36 188

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Romuald Zabielski (*1960), profesor, członek korespondent PAN

Tytuł lekarza weterynarii - 1984 r. (Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW); stopień doktora nauk weterynaryjnych - 1990 r., doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych - 1995 r., tytuł profesora nauk weterynaryjnych - 2004 r.

 

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna

Był stypendystą Monbusho rządu japońskiego i JSPS (Rakuno Gakuen University i National Institute for Physiological Sciences, Japonia, 1991–1994), MESR rządu francuskiego (Institut national de la recherche agronomique, Francja, 1996–1997) i STINT Karolinska Institutet (Uniwersytet w Lund, Szwecja, 1997–1998). Pełnił funkcję profesora wizytującego na uczelniach Rakuno Gakuen University, University of Bologna, Hokkaido University (Sapporo), University of Shizuoka, Nihon University (Fujisawa). W latach 1999–2004 był docentem, a w latach 2005-2006 profesorem w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

 

Specjalność naukowa: weterynaria (fizjologia zwierząt) w szczególności: neurohormonalna regulacja funkcji trawiennych ssaków (okresowe wydzielanie soków trawiennych, rola nerwów błędnych i peptydów żołądkowo-jelitowych), rozwój budowy i czynności układu pokarmowego ssaków we wczesnym okresie postnatalnym, pokarmowa regulacja procesów rozwoju układu pokarmowego noworodków (rola kwasu masłowego, lektyn i in. biologicznie aktywnych składników siary, mleka i pokarmu stałego), mechanizmy regulacji motoryki przewodu pokarmowego, specyfika rozwoju zwierząt z zespołem wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu (IUGR) w kontekście predyspozycji do otyłości i cukrzycy typu 2 (badania modelowe na zwierzętach), neurohormonalna regulacja funkcji trawiennych po operacjach bariatrycznych, konstruowanie modeli zwierzęcych na potrzeby badań biomedycznych.

 

Autor ponad 200 artykułów naukowych z tego >150 z listy Journal Citation Reports, redaktor i współautor monografii (m.in. „Biology in Growing Animals Series”, tom I-IV, Elsevier; „Sterowanie rozwojem układu pokarmowego…”, PWRiL) i podręcznika „Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii” (PWRiL).

Opracował innowacyjne dodatki do pasz dla zwierząt gospodarskich i suplementy diety (12 patentów, w tym 2 EPO).

Promotor 10 przewodów doktorskich: 2 doktorantów było stypendystami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jeden stypendystą rządu Rzeczypospolitej Polskiej z Chin, a jeden bronił pracę w układzie podwójnego doktoratu cotutelle-de-these (SGGW – Uniwersytet Rennes).

 

Wybrane publikacje:

Zabielski R, Onaga T, Mineo H, Kato S. (1993). Periodic fluctuations in pancreatic secretion and duodenal motility investigated in neonatal calves. Experimental Physiology 78, 675-84.

Jakob S, Mosenthin R, Zabielski R, Rippe C, Winzell MS, Gacsalyi U, Laubitz D, Grzesiuk E, Pierzynowski SG. (2000). Fats infused intraduodenally affect the postprandial secretion of the exocrine pancreas and the plasma concentration of cholecystokinin but not of peptide YY in growing pigs. Journal of Nutrition 130 (10), 2450-5.

Lipiński P, Starzyński RR, Canonne-Hergaux F, Tudek B, Oliński R, Kowalczyk P, Dziaman T, Thibaudeau O, Gralak MA, Smuda E, Woliński J, Usińska A, Zabielski R. (2010). Benefits and risks of iron supplementation in anemic neonatal pigs. American Journal of Pathology 177, 1233-43.

Guilloteau P., Martin L., Eeckhaut V., Ducatelle R., Zabielski R., Van Immerseel F. (2010). From the gut to the peripheral tissues: the multiple effects of butyrate. Nutrition Research Reviews 23 (2), 366-384.

Langie S., Kowalczyk P., Tomaszewski B., Vasilaki A., Maas L.M., Moonen E.J., Palagani A., Godschalk R.W., Tudek B., van Schooten F.J., Vanden Berghe W., Zabielski R., Mathers J.C. (2014). Redox and epigenetic regulation of the APE1 gene in the hippocampus of piglets: the effect of early life exposures. DNA Repair 18:52-62.

Ferenc K., Pilżys T., Skrzypek T., Garbicz D., Marcinkowski M., Dylewska M., Gładysz P., Skorobogatov O., Gajewski Z., Grzesiuk E., Zabielski R. (2017). Structure and function of enterocyte in intrauterine growth retarded pig neonates. Disease Markers, vol. 2017, art ID 5238134.

Górka P., Kowalski Z.M., Zabielski R., Guilloteau P. (2018). Invited review: Use of butyrate to promote gastrointestinal tract development in calves. Journal of Dairy Science 101(6): 4785-4800.

 

Dydaktyka:

Prowadzi zajęcia dla:

- studentów polskich oraz anglojęzycznych wydziału Medycyny Weterynaryjnej, SGGW.

- Prewencja weterynaryjna

- Zarządzanie zdrowiem stada

- studentów wydziału Rolnictwo i Biologia kierunek biologia, SGGW.

- Fizjologia noworodka

- Neurofizjologia

- Techniki chirurgiczne

 

Funkcje w strukturach PAN, m.in.:

2018-obecnie – Wiceprezes PAN

2015-2018 – Przewodniczący Rady Kuratorów Wydz. II PAN

2015-obecnie - Członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN

2015-obecnie - Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN

2015- obecnie - Członek Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

2013-obecnie – Członek Rady Kuratorów Wydz. II PAN

1999-2003 – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie

 

Inne rodzaje działalności, m.in.:

2016-2017 - Przewodniczący Zespołu Ewaluacyjnego w MNiSW

2013-2016 – Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

2009-obecnie – Członek International Steering Committee “Digestive Pig Physiology”

2008-2014 – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego

2007-2016 - Prodziekan ds. studiów obcojęzycznych (WMW, SGGW)

 

Autor/współautor albumów fotograficznych i książek (Moje Tatry, Japonia na nowo – po raz pierwszy odkryta, Duchy Tatr).