dr hab. Monika Kaczmarek (prof. nadzw. SGGW)

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Nauczyciel akademicki

Adres:
pokój nr 114

Telefon: 22 59 36 185

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie

2010 stopień naukowy doktora hab. (Dyscyplina: Zootechnika), IRZBŻ PAN w Olsztynie

Rozprawa: Rola czynnika wzrostu śródbłonka naczyń w regulacji czynności błony śluzowej macicy świni

2004 stopień naukowy doktora (Dyscyplina: Zootechnika), IRZBŻ PAN w Olsztynie

Dysertacja: Wpływ koniugatu Hecate-CGb na rozwój nowotworu gruczołu mlekowego szczura

2001 dyplom mgr inż. (Biotechnologia), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dysertacja: Wpływ koniugatu Hecate-βLH na żywotność komórek dwóch linii nowotworowych KK-1 i BLT-1 oraz komórek ziarnistych i komórek lutealnych w warunkach in vitro

 

Doświadczenie Zawodowe

01.2012-                     Prof. nadzw., Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

01.2011-                     Kierownik, prof. nadzw., Laboratorium Biologii Molekularnej, IRZBŻ PAN w Olsztynie

08.2004- 12.2010       Adiunkt, Zakład Mechanizmów Działania Hormonów, IRZBŻ PAN w Olsztynie

08.2001-07.2004        Asystent, Zakład Mechanizmów Działania Hormonów, IRZBŻ PAN w Olsztynie

 

Staże krajowe i zagraniczne

USA             Zakład Epigenetyki Otyłości, Pennington Biomedical Research Center, LSU, Baton Rouge, LA staż  naukowy - 1 miesiąc, 2011 r.

UK               European Bioinformatics Institute, EMBO, Hinxton, Cambridge

European Molecular Biology Organization Fellowship - 1 tydzień, 2010 r.

USA             Zakład Genetyki Molekularnej i Termogenezy, Pennington Biomedical Research Center, LSU, Baton Rouge, LA

stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - 6 miesięcy, 2009-2010 r.

Niemcy         Instytut Fizjologii, Politechnika w Monachium

stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta i Hertie - 6 miesięcy, 2004-2005 r.

Hiszpania      Uniwersytet Complutense w Madrycie, Uniwersytet w Murcji

stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej - 3 miesiące, 2002 -2003 r.

Polska           Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

staż - 2 tygodnie, 2000 r.

 

Działalność Organizacyjna

2014-              Prezes olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Biologii Rozrodu

2014-               Zastępca Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych PAN

2012-2014      Sekretarz Rady Naukowej IRZBŻ PAN w Olsztynie

2012                Członek Komitetu Biologii Rozrodu, II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

2011-               Członek Akademii Młodych Uczonych PAN

2011                Członek Rady Naukowej IRZBŻ PAN w Olsztynie

2010-2012      Associated Faculty Member of Faculty 1000 for “Reproductive Endocrinology”

2008-2014      Sekretarz Zarządu olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Biologii Rozrodu

2007-2011      Reprezentant Młodych Pracowników Nauki w Radzie Naukowej IRZBŻ PAN w Olsztynie,

2007-2011      Członek Komisji Rady Naukowej IRZBŻ PAN ds. Nauki, Rozwoju Kadry i Oceny Pracowników Naukowych

2007-              Członek European Society for Domestic Animal Reproduction

2005-              Członek Towarzystwo Biologii Rozrodu

 

Wybrane Nagrody i Wyróżnienia

2013 Brązowy Krzyż Zasługi – Warszawa, Polska

2010 Stypendium Naukowe dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (36 miesięcy) – Warszawa, Polska

2009/2010 Fulbright Advance Research Fellowship na prowadzenie badań w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Termogenezy, Pennington Biomedical Research Center, LSU, Baton Rouge, Luizjana, USA (6 miesięcy) – Washington, USA

2009 Zespołowa Nagroda Naukowa I stopnia Dyrektora IRZBŻ PAN za cykl prac nad współzależnościami pomiędzy zarodkiem, macicą i ciałkiem żółtym w okresie wczesnej ciąży u świni – Olsztyn, Polska

2007 Wyróżnienie Fundacji Członków V Wydziału PAN z Fundacji Pro Scientia et Vita – Warszawa, Polska

2006 Zespołowa Nagroda Naukowa II stopnia Dyrektora IRZBŻ PAN za cykl prac pt.: „Rola receptorów LH/hCG w stanach fizjologicznych i patologicznych układu rozrodczego” – Olsztyn, Polska

2005 Stypendium dla Młodych Naukowców przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (24 miesiące) – Warszawa, Polska

2005 Nagroda Specjalna Dyrektora IRZBŻ PAN za aktywny udział w przygotowaniu projektu EU pt.: „Wzmocnienie możliwości badawczych i kompetencji w badaniach wpływu środowiska na rozród zwierząt i zdrowie człowieka” oraz wniosku inwestycyjnego na aparaturę naukowo-badawczą – Olsztyn, Polska

2004/2005 Stypendium z Fundacji Aleksandra von Humboldta i Fundacji Hertie na prowadzenie badań w Instytucie Fizjologii, Politechnika w Monachium, Niemcy – Bonn, Niemcy

2004 Nagroda Naukowa Indywidualna III stopnia Dyrektora IRZBŻ PAN w Olsztynie za obronę pracy doktorskiej – Olsztyn, Polska

2002/2003 Stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) na prowadzenie badań na Uniwersytecie Complutense w Madrycie i Uniwersytecie w Murcji, Hiszpania – Wiedeń, Austria

 

Dydaktyka i kształcenie kadr

2010 -             Nauczyciel akademicki (Andrologia i Biotechnologia Rozrod, Andrology & Biotechnology of Reproduction, Biotechnologia Gamet i Zarodków, Immunologia Rozrodu, Biotechnologia Rozrodu Zwierząt), Międzywydziałowe Studium Biotechnologii, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa, Polska.

2008 -             Opieka naukowa oraz promotorstwo doktoratów (4 osoby), Studia doktoranckie IRZBŻ PAN i UWM w Olsztynie

2008 -             Wykładowca (Fizjologia zwierząt, Biologia komórki, Zastosowanie biologii molekularnej  w badaniach naukowych), Środowiskowe studium doktoranckie UWM-IRZBŻ PAN, Studia doktoranckieIRZBŻ PAN w Olsztynie

2005-              Opieka nad pracami magisterskimi/licencjackimi (7 osób), Wydział Biologii, Wydział Bioinżynierii UWM w Olsztynie

2003-2004      Wykładowca goszczący (Inżynieria embrionalna), Wydział Biologii, UWM w Olsztynie

 

Sumaryczne zestawienie danych dotyczących dorobku naukowego (do 09.2014)

Rozdziały w monografiach: 6

Oryginalne prace twórcze: 

•   w czasopismach z listy Thomson Reuters Scientific:       35

•   w monografiach anglojęzycznych:            1

Prace przeglądowe: 

•   w czasopismach z listy Thomson Reuters Scientific:       7

Prace popularnonaukowe:  6

Komunikaty naukowe:        82

Liczba cytowań (bez autocytowań) do 15 września 2014 r.: 400

Indeks Hirscha (ang. h-index) na dzień 15 września 2014 r.:13

Wykłady na zaproszenie

 1. Czy miRNA pochodzenia zarodkowego regulują ekspresję genów w komórkach błony śluzowej macicy podczas wczesnej ciąży u świni? VII Zjazd TBR, 11-13.09.2014, Toruń. Program i streszczenia: 59.
 2. Early malnutrition: programming of fertility by maternal diet. GEMINI’s Periconceptional Developmental Programming Workshop, Jerusalem, Israel May/June 2011.
 3. Malnutrition during critical stages of development and reproductive performance of progeny. “Tierwissenschatlichen Seminar”, Technical University in Munich, Freising-Weihenstephan, Germany, May 2011.
 4. Effect of malnutrition during the critical stages of development on reproductive performance, Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University, Baton Rouge, LA, USA, April 2010.
 5. Changes in the endometrial vascular bed during early pregnancy. 2nd Polish-French Symposium “Endocrinology of Reproduction”, Kraków, Poland, April 2009. Conference proceedings: 20.
 6. Effect of estrus synchronization on porcine embryo quality. Scientific Conference “Artificial insemination and embryo transfer in bovine and porcine species – course of early pregnancy”, Poznan, Poland, April 2008. Conference proceedings: 20.
 7. Role of VEGF and its receptors in the embryo development and implantation. 1st Symposium “Endocrinology of Reproduction”, Mikolajki, Poland, September 2007. Conference proceedings: 15.
 8. Regulation of VEGF action in endometrium and corpus luteum during peri-implantation period in pigs. “Endokrinologisch-Molekularbiologisches Kolloquium”, Technical University in Munich, Freising-Weihenstephan, Germany, October 2006.
 9. Regulation of VEGF action in the porcine endometrium. “Endokrinologisch-Molekularbiologisches Kolloquium”, Technical University in Munich, Freising-Weihenstephan, Germany, March 2005.
 10. Expression and localization of vascular endothelial growth factor (VEGF) and its receptors, Flt-1 and flk-1/KDR, in the porcine corpus luteum during the estrous cycle. 8th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Warsaw, Poland, September 2004. Reprod Dom Anim 39: 262.
 11. Growth repression in induced rat mammary tumour using Hecate-CGβ conjugate. Polish-English session about LH/hCG receptors. XIII Symposium SPIN, Bialowieza, Poland, June 2004. Biology of reproduction and reproductive health in human (ISBN: 83-86796-84-7): 221.
 12. New methods of targeted cancer calls ablation throughout LH/hCG receptors. V National Seminaries of Academic Students’ Society of Biotechnology, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland, November 2003
 13. Cryoconservation of porcine embryos. Seminary of Polish Society for Biology of Reproduction University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland, April 2003.
 14. Targeted destruction of normal and cancer cells hhrough Lutropin/Choriogonadotropin receptors using hecate 1-bLH conjugate. 1st Polish Molecular Biotechnology Conference, Gdansk, Poland, October 2001. Cell Biol Mol Lett 6: 839.